תוכנית שבועית כללית

*התוכנית מוצגת לצורך המחשה והדגמה. יתכנו שינויים בעיתוי הנושאים השונים ובתמהילם

מחזור שחר הבא יתקיים בין התאריכים

מחזור ספטמבר: 12.2.17

מהרו להרשם!

 072-2427722השבוע...

14 ראשון
11:00 - 09:30
קליטה
13:00 - 11:30
שיחת פתיחה
14:00 - 13:00
ארוחת צהרים
16:00 - 14:00
מנוחה
17:30 - 16:00
סדנת גיבוש
20:00 - 19:00
ארוחת ערב
19 שישי
09:30 - 08:00
ארוחת בוקר
13:00 - 11:30
שיחת סיכום
20 שבת